Welkom

Op deze webpagina vinden aandeelhouders informatie over het openbaar bod van Torqx Capital Partners ("Torqx") op alle aandelen Beter Bed Holding ("Beter Bed Holding") (de "Aandelen") tegen een biedprijs van EUR 6,10 (cum dividend). Vanaf 5 oktober 2023 kunnen aandeelhouders van Beter Bed Holding hun aandelen aanbieden.


Aandeelhouders kunnen nu hun aandelen aanbieden

  • Het bod vertegenwoordigt een aantrekkelijke premie van meer dan 107% ten opzichte van de slotkoers per aandeel van Beter Bed Holding op 7 juli 2023 (de dag voordat het bod voor het eerst werd aangekondigd).
  • Aandeelhouders wordt geadviseerd tijdig contact op te nemen met hun bewaarnemer, bank of broker, die een eerdere uiterste datum dan 29 november 2023 kan vaststellen om acceptatie van het Bod aan het afwikkelingskantoor door te geven.
  • Beter Bed Holding staat volledig achter de Transactie en beveelt de aandeelhouders unaniem aan het Bod te accepteren en vóór de besluiten te stemmen die in de BAV ter stemming worden gebracht.


Belangrijke data

Start van de aanmeldingstermijn

5 oktober 2023

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

15 november 2023

Einde van de aanmeldingstermijn*

29 november 2023

* Deze datum is onder voorbehoud van een eventuele verlenging van de aanmeldingsperiode


Bericht voor Aandeelhouders 

Als u het Bod aanvaardt, kunt u uw aandelen aanbieden via uw beleggingsrekening bij uw custodian, bank of broker tijdens de aanmeldingstermijn die begint om 09:00 uur op 5 oktober 2023 en eindigt om 17:40 uur op 29 november 2023. Aandeelhouders wordt geadviseerd contact op te nemen met hun financieel bemiddelaar, die een eerdere uiterste datum dan 29 november 2023 kan vaststellen.

De biedprijs van EUR 6,10 (cum dividend) in contanten per aandeel biedt een aanzienlijke premie van 107% ten opzichte van de slotkoers van het aandeel Beter Bed Holding op 7 juli 2023, de dag voordat het voorgenomen bod voor het eerst werd aangekondigd. Het bod wordt unaniem gesteund door de raad van commissarissen en de raad van bestuur van Beter Bed Holding. De drie grootste aandeelhouders van Beter Bed Holding, met 44,32% van de aandelen, steunen de transactie en hebben hun aandelen reeds onherroepelijk toegezegd. Beter Bed Holding en Torqx hebben alle benodigde wettelijke goedkeuringen verkregen en beschikken over gecommitteerde financiering. Het Bod zal naar verwachting voor het einde van het jaar worden afgerond.

Het biedingsbericht en de standpuntbepaling zijn gepubliceerd op 4 oktober 2023 en kunnen hier worden geraadpleegd. In de standpuntbepaling leggen de raad van commisarissen en de raad van bestuur van Beter Bed Holding uit waarom zij het Bod steunen en de aandeelhouders aanbevelen het Bod te accepteren. Het biedingsbericht en de standpuntbepaling dienen zorgvuldig te worden gelezen alvorens een beslissing te nemen om aandelen onder het Bod aan te melden.

Op 15 november 2023 zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("BAV") worden gehouden om het bod met de aandeelhouders te bespreken. Deze vergadering zal worden gehouden om 10.00 uur in Amsterdam. De oproepingsmaterialen zijn beschikbaar gesteld op de website van Beter Bed Holding (www.beterbedholding.com). Op de BAV wordt het Bod besproken, zal informatie over de Transactie worden verstrekt en zullen aandeelhouders worden verzocht te stemmen over bepaalde punten met betrekking tot de Transactie. De volledige agenda voor de BAV en de toelichting daarop is te vinden onder Buitengewone Algemene Vergadering.


Volgende stappen: bied nu uw aandelen aan

  • U kunt uw aandelen aanmelden via uw beleggingsrekening bij uw custodian, bank of broker tijdens de aanmeldingstermijn die begint om 09:00 uur op 5 oktober 2023 en eindigt om 17:40 uur op 29 november 2023, tenzij deze wordt verlengd.
  • Indien u de BAV wenst bij te wonen, wordt u verzocht zich uiterlijk op 8 november 2023 vóór 17:00 uur aan te melden en, indien u de voorgestelde transactie accepteert, vóór alle agendapunten te stemmen. 
  • Het aanbieden van de aandelen voorafgaand aan de BAV sluit een aandeelhouder niet uit van de BAV. U blijft de houder van die aandelen tot de afwikkelingsdatum. Levering en afwikkeling vinden pas plaats nadat Torqx het bod gestand heeft gedaan.
  • Houd er rekening mee dat custodians, banken of brokers een eerdere deadline kunnen vaststellen voor aandeelhouders om hun instructies voor inschrijving of stemmen door te geven, zodat deze instructies tijdig aan de afwikkelingskantoor kunnen worden doorgegeven.


Voorwaarden openbaar bod

  • Het bod is onderhevig aan bepaalde gebruikelijke voorwaarden, waaronder een minimum aanvaardingsdrempel van ten minste 80% van de aandelen.
  • Indien Torqx, samen met de mede-investeerders, 95% of meer van de aandelen verwerft, zal het een wettelijke uitkoopprocedure opstarten. Zij kunnen ervoor kiezen om een juridische afsplitsing na de gestanddoening door te voeren alvorens de wettelijke uitkoopprocedure te starten.
  • Indien Torqx, samen met de co-investeerders, ten minste 80%, maar minder dan 95% van de aandelen verwerft, heeft zij de intentie om een post-closing fusie door te voeren.


Veelgestelde vragen

De antwoorden op veelgestelde vragen zijn te vinden in het gedeelte FAQ.


Disclaimer

Dit overzicht is opgesteld voor publicatie op de website van Beter Bed Holding ten behoeve van de aandeelhouders van Beter Bed Holding. Dit overzicht is niet uitputtend en bevat niet alle informatie die voor de aandeelhouders van belang kan zijn om zich een goed geïnformeerd oordeel te vormen over het openbaar bod. Het lezen van dit overzicht mag niet worden beschouwd als een alternatief voor het bestuderen van het volledige Biedingsbericht. Aandeelhouders wordt aangeraden het volledige Biedingsbericht zorgvuldig te bestuderen en, indien nodig, onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed geïnformeerd oordeel te kunnen vormen over het openbaar bod, en over de beschrijving van het openbaar bod in deze samenvatting en in het Biedingsbericht. Deze documenten zijn te vinden onder Documenten Openbaar bod.